Over BlastGate.com

BlastGate.com is een Nederlandse fabrikant van slimme oplossingen voor de stofafzuiging voor professionele- en semiprofessionele toepassingen. We gebruiken de nieuwste technologie bij het ontwerpen en produceren van onze producten.

Oprichter Chris de Jongh en zijn compagnon Rene Helmus zijn beiden engineers en in de avonduren te vinden in hun eigen houtwerkplaats. Hun avontuur startte begin 2021 toen ze in de markt beschikbare automatische afsluiters evalueerden. Ze waren of te duur, te beperkt, van lage kwaliteit, niet-flexibel en niet gecertificeerd. Ze kwamen erachter dat de meeste professionele houtverwerkende bedrijven pneumatische afsluiters gebruiken terwijl er serieuze nadelen kleven aan deze oplossing (perslucht nodig, bedrading, programmeren van een PLC, single point of failure, onderhoud ..). Ze besloten toen om een nieuwe generatie elektrische, draadloze afsluiters te gaan ontwikkelen.

ATEX, kosten en veiligheid

Naast een betrouwbaar, gemakkelijk te installeren en slim systeem was ons doel om een ATEX gecertificeerd product te ontwikkelen voor gebruik in explosie- gevaarlijke omgevingen. Vele bedrijven associëren ATEX met "hoge kosten" in plaats van met veiligheid. ATEX gecertificeerde producten zijn doorgaans duurder vanwege hogere ontwikkelkosten en een kostbaar certificatieproces. Daarnaast maken bedrijven hoge kosten om een afzuiginstallatie on-site te laten keuren.

We menen geslaagd te zijn in het ontwikkelen van een ATEX gecertificeerd product zonder de gebruikelijke hoge kosten. Dit maakt dat onze klanten een veilige afzuiginstallatie kunnen aanleggen met meer flexibiliteit en lagere energiekosten vergeleken met oude generatie pneumatische systemen.

Blijf gezond

Er is een duidelijke trend waarneembaar dat bedrijven zich steeds meer bewust zijn van het risico dat werknemers lopen bij het inademen van stof. Medische onderzoeken tonen aan dat het inademen van fijnstof over een langere periode de longcapaciteit aantast, mogelijke allergische reacties veroorzaakt, en in ernstige gevallen tot uitval van werknemers kan leiden en in enkele gevallen zelfs neuskanker kan veroorzaken. Voor medewerkers die altijd moeten werken in een omgeving met fijnstof blijft het dragen van een beademingsmasker met HEPA filter de beste optie.

Duurzaamheid

Als fabrikant hebben we een verantwoordelijkheid om een duurzaam product te produceren.

BlastGate.com probeert bij de productie zoveel mogelijk materialen te gebruiken en productiemethoden te hanteren met een lage impact op het milieu. We hebben onze producten modulair gemaakt zodat indien nodig onderdelen altijd vervangen kunnen worden om de levensduur te verlengen. Onze producten zorgen ervoor dat u, met de steeds maar toenemende energiekosten, op energieverbruik kunt besparen en de CO2 footprint van uw bedrijf kunt verlagen.